So sánh $\left(\dfrac{1}{45}\right)^{\dfrac{1}{45}}$ và $\left(\dfrac{1}{47}\right)^{\dfrac{1}{47}}$ Giúp em với!

Question

So sánh $\left(\dfrac{1}{45}\right)^{\dfrac{1}{45}}$ và $\left(\dfrac{1}{47}\right)^{\dfrac{1}{47}}$
Giúp em với!

in progress 0
Delilah 3 tuần 2021-07-11T13:53:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:54:12+00:00

  cách 2 là lớp 6 học hết nhá, ko thấy thì comment để tui chỉ chỗ cho

  0
  2021-07-11T13:54:44+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `\frac{47}{45}< \frac{46}{44}< \frac{45}{43}< … < \frac{3}{1}`

  `⇔(\frac{47}{45})^{45}< \frac{47}{45}. \frac{46}{44}. \frac{45}{43}. … .\frac{3}{1}`

  `⇒\frac{47.46}{2} < 45^2`

  Từ đó

  `45^{47} > 47^{45} \Rightarrow 45^{\frac{1}{45}} > 47^{\frac{1}{47}} \\   \Rightarrow (\frac{1}{45})^{\frac{1}{45}} < (\frac{1}{47})^{\frac{1}{47} }.`

  cách lớp 6 nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )