so sánh mà không tính A=2008.2010 B=2009.2009 làm nhanh nha,mình cần siêu gấp

Question

so sánh mà không tính
A=2008.2010
B=2009.2009
làm nhanh nha,mình cần siêu gấp

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-07-19T09:04:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:05:49+00:00

  Đáp án: `A < B` 

  Giải thích các bước giải:

  `A = 2009.2010`

  `= 2008.(2009 – 1)`

  `= 2008.2009 – 2008`

  `B = 2009.2009`

  `= 2009.(2008 + 1)` 

  `= 2009.2008 + 2009`    

  Ta có:

  `2008.2009 – 2008 < 2009.2008 + 2009`

  `=> A < B` 

  0
  2021-07-19T09:06:19+00:00

  Đáp án:

   B >A

  Giải thích các bước giải:

  A = 2008 . 2010

     = 2008 . (2009 + 1)

     = 2008 . 2009 . 2008

  B = 2009 . 2009

     = 2009 . (2008 + 1)

     = 2009 . 2008 . 2009

  ⇒ B > A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )