So sánh những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân và của nguyên phân (làm ơn không chép mạng ạ)

Question

So sánh những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân và của nguyên phân (làm ơn không chép mạng ạ)

in progress 0
Athena 12 phút 2021-09-09T13:42:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:44:12+00:00

  Giống nhau:

  – Đều là quá trình phân bào có thoi nên NST phân chia trước, TB chất phân chia sau.

  – Sự phân chia đều xảy ra với các kì giống nhau.

  – Hoạt động của các bào quan là giống nhau.

  – Sự biến đổi hình thái NST qua các kì tương tự nhau.

  Khác nhau:

  so-sanh-nhung-dien-bien-co-ban-cua-nst-o-cac-ki-cua-giam-phan-va-cua-nguyen-phan-lam-on-khong-ch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )