So sánh phân số a)1/5 và 1/100 b)3/10 và 17/12 c)8/(-7)và (-9)/13

Question

So sánh phân số
a)1/5 và 1/100
b)3/10 và 17/12
c)8/(-7)và (-9)/13

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-01T00:17:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:18:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   vì a) ` 1/5 > 0 > 1/100  `

  vậy ` 1/5 > 1/100 `

  b) ` 3/10< 0 < 17/12 `

  vậy ` 3/10 < 17/12`

  c)  ` 8 / ( -7) >0 mà  (-9)/13 < 0 `

  vậy ` 8/(-7) > ( -9) 13 `

  0
  2021-10-01T00:18:58+00:00

  $a)\frac{1}{5}=\frac{20}{100}>\frac{1}{100}$

  $⇒\frac{1}{5}>\frac{1}{100}$

  $b)\frac{3}{10}=\frac{18}{60}$

  $\frac{17}{12}=\frac{85}{60}$
  $Ta thấy:\frac{18}{60}<\frac{85}{60}$

  $⇒\frac{3}{10}<\frac{17}{12}$

  $c)\frac{8}{-7}=\frac{-104}{91}$

  $\frac{-9}{13}=\frac{-63}{91}$

  $Ta thấy:\frac{-104}{91}<\frac{-63}{91}$

  $⇒\frac{8}{-7}<\frac{-9}{13}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )