so sánh phủ định biện chứng và phủ đinh siêu hình

Question

so sánh phủ định biện chứng và phủ đinh siêu hình

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-08-23T19:22:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:23:28+00:00

  Giống nhau : phủ định biện chứng và phủ định siêu hình đều xóa bỏ , phủ nhận sự tồn tại cua một sự vật hiện tượng nào đó . 
  Khác nhau : 
  * Phủ định siêu hình : cản trở xóa bỏ sạch trơn , tận gốc sự tồn tại của sự vật hiện tượng 
  * Phủ định biện chứng : cũng là phủ nhận sự tồn tại của dự vật hiện tượng nhưng không xóa bỏ , phủ , nhận sạch trơn . Phủ định biện chứng chỉ xóa bỏ nhưng cái lạc hậu tiêu cực lỗ thời , có những kế thừa nhưng yếu tố tích cực để cho sự vật hiện tượng phát triển không ngừng . 

  0
  2021-08-23T19:24:03+00:00

  – So sánh phủ định biện chứng và phủ định siêu hình

  + Giống nhau: đều xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng nào đó. (0,5 điểm)

  + Khác nhau: (1,5 điểm)

  Phủ định siêu hình

  + Diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.

  + Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

  + Sự vật và hiện tượng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, không tạo ra và không liên quan đến sự vật mới.

  Phủ định biện chứng

  + Diễn ra do sự phát triển bên trong bản thân sự vật, hiện tượng.

  + Không xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

  + Sự vật sẽ không bị xóa bỏ hoàn toàn, là cơ sở cho sự xuất hiện sự vật mới và sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển trong sự vật mới.

  – Nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng trong việc cưới xin ở nước ta hiện nay: việc cưới xin hiện nay được diễn ra gọn nhẹ hơn, đã giảm bớt một số lễ, chỉ giữ lại những lễ quan trọng: lễ coi mắt, lễ dạm hỏi (đính hôn); lễ nạp tài; lễ cưới (tân hôn, vu quy, thành hôn)…; mâm quả ngày nay ngoài những sính lễ như trầu cau, rượu trà, tiền cưới  thì đa dạng, phong phú, đẹp mắt hơn: trái cây, bánh gato…; tiệc cưới có thể được đặt tổ chức tại các nhà hàng với không gian rộng rãi, thoải mái hơn và hai họ đỡ mất thời gian hơn… 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )