so sánh phương đông cổ đại về vị trí hình thành thời gian và đặc điểm kinh tế

Question

so sánh phương đông cổ đại về vị trí hình thành thời gian và đặc điểm kinh tế

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-08T04:03:25+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T04:04:33+00:00

  Nội dung so sánh

  Các quốc gia cổ đại phương Đông

  Các quốc gia cổ đại phương Tây

  Điều kiện tự nhiên

  – Ven các con sông lớn, có đồng bằng phù sa màu mỡ, tơi xốp thuận lợi cho phát triển nông nghiệp

  – Nguồn nước dồi dào đủ cho việc sản xuất và nước dùng trong sinh hoạt, cung cấp nguồn thủy sản và là đường gia thông quan trọng của đất nước

  – Có bờ biển dài, nhiều vũng vịnh sâu và kín gió, thuận tiện cho giao thông đường biển

  – Đất đai thích hợp để trồng nho, ôliu

  Kinh tế

  – Nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, gắn liền với công tác thủy lợi

   

  – Nền kinh tế công thương, mậu dịch hàng hải phát triển , giữ vai trò chủ đạo

  – Ngành nông nghiệp là thứ yếu

  Thể chế chính trị

  Chế độ chuyên chế cổ đại hay nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

  Bộ máy nhà nước là bộ máy của quý tộc, chủ nô mang tính dân chủ chủ nô hay cộng hòa quý tộc

  Xã hội

  Có hai giai cấp thống trị (vua, quý tộc, quan lại) và bị trị(nông dân, thợ thủ công, nô lệ) -> đối kháng nhau

  Có hai giai cấp cơ bản và đối kháng nhau: chủ nô và nô lệ

  Thành tựu văn hóa tiêu biểu

  – Sáng tạo ra nông lịch (1 năm có 365 ngày, 12 tháng)

  – Sáng tạo ra chữ tượng hình, tượng ý

  – Toán học: tính được số pi =3,16; các công thức tính dện tích hình tròn, tam giác…; phát minh ra số 0

  – Kiến trúc: xây dựng Kim tự tháp ở Ai Cập , thành Babilon ở Lưỡng Hà…

  – Sáng tạo ra lịch

  – Hệ chữ cái Latinh

  – Số La Mã

  – Toán học: các định lí nổi tiếng: Ta lét, Pitago,…

  – Văn học: các tác phẩm nổi tiếng như Iliat và Ôđixê

  – Nghệ thuật: Tượng nữ thần Atena, đấu trường Rô ma, tượng thần vệ nữ Milo…

  => Điểm tiến bộ: so với thời kì trước thì đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của con người được cải thiện, tiến bộ hơn. Những hiểu biết khoa học đã có từ hàng nghìn năm trước từ thời cổ đại phương Đông, đến thời kì các nước cổ đại phương Tây những hiểu biết đó đã trở thành khoa học, Toán học đã vượt lê trên việc ghi chép và giải các bài riêng biệt, những thành tựu văn hóa của các quốc gia phương Đông và phương Tây vẫn còn tồn tại, được áp dụng trong thực tế cuộc sống hiện nay (Toán học, lịch, kiến trúc…)

  Chúc bạn học vui vẻ^^

                                   

  0
  2021-09-08T04:05:15+00:00

  *PHƯƠNG ĐÔNG

  – Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, người ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai làm thủy lợi. Một số công xã hợp với nhau lại hình thành tiểu quốc, đứng đầu gọi là vua. Mọi quyền hành tập trung vào tay vua tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.

  – Ở phương Đông vua là người tối cao nắm cả vương quyền và thần quyền. Ở Ai cấp vua được gọi là Pha-ra-ôn, ở Lưỡng Hà là En-xi, ở Trung Quốc là Thiên tử

  – Giúp việc cho vua là bộ máy quan liêu thừa hành như quan lại, quý tộc, tăng lữ.

  a) Sự phân hóa của xã hội cổ đại phương Đông

  – Giai cấp thống trị:

       + Vua nắm mọi quyền hành

       + Quý tộc gồm các quan lại, thủ lĩnh quân sự, những người phụ trách lễ nghi tôn giáo. Tầng lớp này sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân.

  – Giai cấp bị trị:

       + Nông dân công xã : Là thành phần sản xuất chính trong xã hội. Họ nhận ruộng đất của công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.

       + Nô lệ: tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ chuyên làm việc nặng nhặc hầu hạ quý tộc.

  b) Giải thích

  Do nền kinh tế của các nước phương Đông chủ yếu là kinh tế nông nghiệp nên xã hội phương Đông phân hóa trên cơ sở một nền kinh tế nông nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )