So sánh quyền khiếu nại và tố cáo ? Quy định của pháp luật như thế nào?

Question

So sánh quyền khiếu nại và tố cáo ? Quy định của pháp luật như thế nào?

in progress 0
Allison 4 tháng 2021-08-22T15:14:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:16:07+00:00

               SO SÁNH QUYỀN KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO                

  KHIẾU NẠI:     

  -Người thực hiện:Công dân có quyền và lợi ích bị xâm hại 

  -Đối tượng:Các quy định,hành vi hành chính

  -Cơ sở:Quyền và lợi ích của người khiếu nại

  -Mục đích:Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại

  -Hình thức:Trực tiếp ,đơn thư ,qua báo đài

  TỐ CÁO:

  -Người thực hiện:Bất cứ công dân nào

  -Đối tượng:Các hành vi vi phạm pháp luật

  -Cơ sở:Gây thiệt hại cho nhà nước,tổ chức và công dan

  -Mục đích:Nhằm phát giác,ngăn chặn,hạn chế kịp thời  mọi hành vi vi phạm pháp luật,xâm phạm đến lợi ích nhà nước,quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ,cơ quan,tổ chức

  -Hình thức giống khiếu nại.

                   CHƯA LÀM PHẦN ”QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NHƯ THẾ NÀO?”

                                                  MONG BẠN THÔNG CẢM  

                                         MONG BẠN VOTE ĐÁP ÁN CỦA MÌNH.

  0
  2021-08-22T15:16:37+00:00

  đây đc ko ạ

  so-sanh-quyen-khieu-nai-va-to-cao-quy-dinh-cua-phap-luat-nhu-the-nao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )