So sánh sin65 độ, cos75 độ, sin70 độ, cos18 độ và sin79 độ Ko dùng máy tính

Question

So sánh sin65 độ, cos75 độ, sin70 độ, cos18 độ và sin79 độ
Ko dùng máy tính

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-07-28T13:36:58+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:38:13+00:00

  Ta có:

  +) cos 75độ = sin 15độ

  +)cos 18độ = sin 72độ

  ⇒sin 15độ < sin 65độ < sin 70độ < sin 72độ < sin 79 độ

  hay cos 75độ < sin 65độ < sin 70độ < cos 18độ < sin 79 độ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )