So sánh số lần phân bào ,kết quả ,ý nghĩa của Giảm phân .Vì sao sau quá trình Giảm phân bộ NST giảm đi một nửa

Question

So sánh số lần phân bào ,kết quả ,ý nghĩa của Giảm phân .Vì sao sau quá trình Giảm phân bộ NST giảm đi một nửa

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-10-06T14:38:02+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:39:13+00:00

  * Nguyên phân :

  1. Số lần phân bào : 1 

  2, Kết quả:2. Kết quả : Từ 1 tế bào mẹ qua giảm phân tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống tế bào mẹ , 2n NST 

  3. Ý nghĩa giảm phân :

  +Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân giúp sinh sản tạo ra thế hệ mới

  +Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.,giúp cơ thể tái sinh những mô hoặc các cơ quan bị tổn thương

  +Ở các sinh vật sinh sản sinh dưỡng, nguyên phân là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống kiểu gen của cá thể mẹ.

  * Giảm phân 

  1, Số lần phân bào : 2 

  2, Kết quả :Từ 1 tế bào mẹ 2n NST qua giảm phân tạo ra 4 tế bào con có bộ NST n 

  3. Ý nghĩa : Tạo ra các loại giao tử , cùng với thụ tinh và nguyên phân duy trì bộ NST lưỡng bội của loài
  *Sau quá trình Giảm phân bộ NST giảm đi một nửa vì giảm phân NST chỉ nhân đôi 1 lần mà lại phân chia 2 lần ở kì sau GPI và GP II

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )