So sánh $\sqrt[n]{2 -1}$ và 1 $\sqrt[n]{3 -1}$ và 1

Question

So sánh
$\sqrt[n]{2 -1}$ và 1
$\sqrt[n]{3 -1}$ và 1

in progress 0
Natalia 1 ngày 2021-09-19T16:56:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T16:58:03+00:00

  $\sqrt{2}$ $- 1 < 2 – 1 = 1$

  $\sqrt{3}$ $- 1 <$ $\sqrt{4}$ $- 1 = 2 – 1 = 1$

   

  0
  2021-09-19T16:58:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt{2 – 1}$ và 1

  $\sqrt{2 – 1}$ = 1 

  ⇒ 1 = 1 → $\sqrt{2 – 1}$ = 1

  $\sqrt{3 – 1}$ và 1

  $\sqrt{3 – 1}$ = 2

  ⇒ 2 > 1 → $\sqrt{3 – 1}$ > 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )