so sánh sự giống nhau và khác nhau của anh và đức

Question

so sánh sự giống nhau và khác nhau của anh và đức

in progress 0
Josie 2 tuần 2021-11-26T18:50:20+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T18:51:39+00:00

  Đều là các cường quốc,chuyền từu chế độ tư bản sang đế quốc phát triển cao ,nhu cầu thị trường tăng 1 cách nhanh chóng ,tăng cường xâm chiếm lục địa

  0
  2021-11-26T18:51:46+00:00

  * Giống nhau:

  – Đều là những cường quốc, chuyển từ chế độ tư bản => Đế quốc
  – Do sự phát triển cao, nên nhu cầu về thị trường, nguyên liệu => Tăng cường xâm chiếm thuộc địa

  Khác nhau:
  – Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa, nhưng vị trí cường quốc công nghiệp đã sụt giảm

  – Đức: Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến, mức độ sản lượng công nghiệp tăng cao, nhưng lại quá ít thuộc địa => hung hăng nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )