so sánh sự giống nhau và khác nhau của quân chủ chuyên chế và quân chủ lập hiến?

Question

so sánh sự giống nhau và khác nhau của quân chủ chuyên chế và quân chủ lập hiến?

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-18T10:52:34+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T10:53:53+00:00

  * Giống nhau: đều có vua

  * Khác:

  – Quân chủ chuyên chế là: thể chế chính trị mà quân chủ (vua) nắm thực quyền. Hiến pháp không tồn tại trong chế độ này.

  – Quân chủ lập hiến: vua có tồn tại nhưng không nắm thực quyền, mà quyền lực chủ yếu thuộc về quốc hội do đảng chiếm đa số ghế lãnh đạo.

  0
  2021-09-18T10:53:57+00:00

  Mk trình bày trong hình nhó 

  so-sanh-su-giong-nhau-va-khac-nhau-cua-quan-chu-chuyen-che-va-quan-chu-lap-hien

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )