So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu? Mình cần gấp ạ

Question

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu? Mình cần gấp ạ

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-10-06T10:17:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T10:18:54+00:00

  * Giống nhau:

  + Đây đều là các loại miễn dịch của cơ thể

  + Giúp chống lại tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể

  * Khác nhau :

  – Miễn dịch đặc hiệu :

  1. Tính đặc hiệu :ccó tính đặc hiệu riêng với từng tác nhân xâm nhập,với mỗi kháng nguyên thì gây ra đáp ứng miễn dịch đặc hiệu là khác nhau.

  2. Tính đa dạng :số lượng đáp ứng miễn dịch đặc hiệu  nhiều

  3. Tính ghi nhớ: tính nhớ khi kháng nguyên đã xâm nhập một lần khi  tiếp tục xâm nhập lần sau thì vẫn duy trì được miễn dich đặc hiệu 

  4. Thời gian đáp ứng :cần thời gian  tạo ra kháng nguyên mới xảy ra sự đáp ứng

  – Miễn dịch không đặc hiệu :

  1. Tính đặc hiệu : thể hiện sự miễn dịch với cả nhóm vsv có cấu tạo giống nhau 

  2. Tính đa dạng : ít hơn

  3. Tính ghi nhớ: không nhớ kháng nguyên

  4. Thời gian đáp ứng :có thời gian đáp ứng gần như tức thì 

  0
  2021-10-06T10:19:00+00:00

  – Tính đặc hiệu:

  Đây là sự khác biệt lớn nhất quyết định khi so sánh miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu. Miễn dịch không đặc hiệu thể hiện sự miễn dịch với cả nhóm. Hay các loại vi sinh vật cùng cấu tạo chung.

  Còn miễn dịch đặc hiệu có tính đặc hiệu riêng với từng tác nhân xâm nhập (hay gọi là kháng nguyên). Với mỗi kháng nguyên thì gây ra đáp ứng miễn dịch đặc hiệu là khác nhau.

  – Tính đa dạng:

  Số lượng kháng nguyên tiếp xúc cơ thể là rất lớn. Vậy nên số lượng đáp ứng miễn dịch đặc hiệu là vô cùng nhiều. Trong khi miễn dịch không đặc hiệu thì ít hơn.

  – Tính ghi nhớ:

  Miễn dịch đặc hiệu có tính nhớ khi kháng nguyên đã xâm nhập một lần tiếp tục xâm nhập lần sau. Còn miễn dịch không đặc hiệu thì không.

  – Về thời gian đáp ứng:

  Miễn dịch không đặc hiệu có thời gian đáp ứng gần như tức thì. Còn đáp ứng miễn dịch đặc hiệu sẽ cần thời gian xảy ra sự đáp ứng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )