so sánh sự giống và khác của địa hình bắc mỹ và nam mĩ ? địa hình vùng núi đả ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Trung và Nam Mĩ

Question

so sánh sự giống và khác của địa hình bắc mỹ và nam mĩ ? địa hình vùng núi đả ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Trung và Nam Mĩ

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-07-30T03:53:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:54:47+00:00

  * Giống nhau : Cấu trúc địa hình tương tự nhau đều chia 3 phần : núi trẻ phía tây, đồng bằng ở giữa, sơn nguyên và núi già ở phía Đông. Địa hình kéo dài theo chiều kinh tuyến

  * Khác nhau : – Bắc mĩ : + Phía đông : Núi già Apalat và sơn nguyên trên bán đảo Labrađo. + Ở giữa : Đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.

                                       + Phía tây : Hệ thống Coocđie cao TB ( 3000 – 4000m ) và đồ sộ chiếm gần 1 nửa lục địa Bắc Mĩ.

                      – Nam Mĩ : + Phía đông : Sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Braxin 

                                         + Ở giữa : Là chuỗi đồng bằng nối liền nhau : Ô ri nô cô -> Amazôn -> Laplata -> Pampa. Các đồng bằng đều thấp, trừ đồng bằng Pampa có địa hình cao ở phía nam.

                                         + Phía tây : Hệ thống Anđét, đồ sộ, nhiều thung lũng và cao nguyên rộng

  xen kẽ giữa các dãy núi

  0
  2021-07-30T03:55:06+00:00

  so sánh sự giống và khác của địa hình bắc mỹ và nam mĩ

  *Giống nhau: đều có cấu trúc chia làm 3 khu vực địa hình

  -Hệ thống núi trẻ, cao ở phía tây 

  +Bắc Mĩ: hệ thống cooc-đi-e

  +Trung và Nam Mĩ: hệ thống an-đét

  -Đồng bằng ở giữa

  +Bắc Mĩ: đồng bằng trung tâm 

  +Trung và Nam MĨ: đồng bằng amadon, pam-pa

  -Sơn nguyên, núi già ở phía đông 

  +Bắc Mĩ: núi già a-pa-lat và sơn nguyên trên đồng bằng la-bra-đô

  +Nam Mĩ: các sơn nguyên Guy-a-na, Bra-xin

  *Khác nhau

  -Phía Tây: Bắc Mĩ là núi trẻ Cooocddie rộng, thấp; còn Trung và Nam Mĩ có núi trẻ an-đét có diện tích nhỏ nhưng đồ sộ 

  -Oử trung tâm: Bắc Mĩ là đồng bằng cao phía bắc và thấp dần về phía nam; còn Trung và Nam Mĩ có nhiều đồng bằng liên tục từ đồng bằng ô-ri-cô-nô đến amadon đến pam-pa đều thấp, trừ đồng bằng pam-pa cao lên thành một cao nguyên

  -Phía đông: Bắc Mĩ ( có núi già a-pa-lat ), Nam Mĩ (là các sơn nguyên trẻ )

  học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )