So sánh sự giống và khác nhau của bộ máy nhà nước trong thời Ngô và Tiền Lê.

Question

So sánh sự giống và khác nhau của bộ máy nhà nước trong thời Ngô và Tiền Lê.

in progress 0
Aaliyah 6 ngày 2021-12-05T06:51:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:53:07+00:00

  * Giống nhau: 

  – Đứng đầu là vua

  – Giúp việc cho vua có các quan văn, quan võ

  * Khác nhau:

  – Thời Ngô: 

  + Có các tướng trông coi giữ các châu quan trọng

  + Có chức quan Thứ sử trông coi Hoan Châu, Phong Châu,….

  – Thời Tiền Lê: Bộ máy nhà nước có thêm chức quan Thái sư và Đại sư

  `->` Quy củ, chặt chẽ và có hệ thống hơn

  0
  2021-12-05T06:53:36+00:00

  giống nhau:

  – vua đứng đầu

  – quân sự, dân sự

  – chức quan văn, quan võ

  – có triều đình trung ương

  khác nhau:

  – nhà Ngô:

  + các tướng có công coi giữ các châu

  + thiết lập 1 triều đình mới ở trung ương

  – nhà Tiền Lê:

  + đc chia làm 10 lộ. Dưới lộ có phủ và châu. Quan lại là võ

  tướng

  + có thái sưa và đại sư giúp vua bàn viêc nc

  + xây dựng quân đội mạnh bảo vệ chính quyền trung ương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )