so sánh sự giống và khác nhau của trùng biến hình và trùng giày

Question

so sánh sự giống và khác nhau của trùng biến hình và trùng giày

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-11T16:24:09+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:25:16+00:00

  GN:

  – Đều là động vật đơn bào

  KN: 

  – Trùng biến hình luôn luôn thay đổi hình dạng còn trùng giày thì ko.

  – Cấu tạo của trùng biến hình rất đơn giản còn của trùng giày rất phức tạp.

  – Trùng biến hình di chuyển nhờ chân giả còn trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.

  – Trùng biến hình lấy thức ăn nhờ chân giả còn trùng giày nhờ lông bơi đưa vào miệng.

  Chúc bn lm bài tốt nhá 

   

  0
  2021-09-11T16:25:53+00:00

  GIỐNG NHAU:-Đều là động vật đơn bào

  KHÁC NHAU-Trùng biến hình luôn luôn thay đổi hình dạng còn trùng giày thì không

  – Cấu tạo của trùng biến hình rất đơn giản còn của trùng giày rất phức tạp.

  . – Trùng biến hình di chuyển nhờ chân giả còn trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.

  – Trùng biến hình lấy thức ăn nhờ chân giả còn trùng giày nhờ lông bơi .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )