So sánh sự giống và khác nhau giữa sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

Question

So sánh sự giống và khác nhau giữa sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-07-16T12:55:24+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-16T12:56:40+00:00

  So sánh sự giống và khác nhau giữa sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt: ( bạn tự so sánh sự giống nhau nha :3 )

  Khác nhau: -Sơ đồ nguyên lí là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ điện mà không thể hiện vị trí sản xuất hay cách lắp ráp các phần tử của mạng điện

  -Sơ đồ lắp đặt biểu thị vị trí lắp đặt, cách lắp ráp giữa các phần tử của mạng điện và cần dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt sửa chữa mạch điện

  -Sơ đồ nguyên lí là cơ sở vẽ ra sơ đồ lắp đặt.

  1
  2021-07-16T12:57:02+00:00

  -Sơ đồ nguyên lí là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ điện mà không thể hiện vị trí sản xuất hay cách lắp ráp các phần tử của mạng điện
  -Sơ đồ lắp đặt biểu thị vị trí lắp đặt, cách lắp ráp giữa các phần tử của mạng điện và cần dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt sửa chữa mạch điên
  Sơ đồ nguyên lí là cơ sở vẽ ra sơ đồ lắp đặt

  CHÚC BẠN MAY MẮN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )