so sánh sự giống và khác nhau về tình hình chung của châu á, châu hi, mĩ latinh ?(lớp 9)

Question

so sánh sự giống và khác nhau về tình hình chung của châu á, châu hi, mĩ latinh ?(lớp 9)

in progress 0
Autumn 2 tuần 2021-11-28T13:22:43+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:24:02+00:00

  So sánh sự giống và khác nhau về tình hình chung của châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

  * Giống:

  – Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á, Phi, Mĩ Latinh đều là thuộc địa của tư bản phương Tây.

  – Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước diễn ra mạnh mẽ và đều giành thắng lợi.

  * Khác:

  – Châu Á:

  + Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phần lớn các nước Châu Á đã giành được độc lập: Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia.

  + Sau khi giành được độc lập, nhiều nước đã đạt được sự tăng trường nhanh chóng về kinh tế.

  + Tuy nhiên, suốt nửa thế kỉ XX, tình hình Châu Á không ổn định vì những cuộc Chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, hoặc những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ.

  – Châu Phi:

  + Sau Chiến tranh, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập diễn ra sôi nổi. Nhiều quốc gia lần lượt giành được độc lập. Tuy nhiên, các nước châu Phi giành độc lập muộn hơn so với châu Á và Mĩ Latinh.

  + Sau khi giành độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đói nghèo, lạc hậu.

  + Từ cuối những năm 80, tình hình châu Phi ngày càng khó khăn và không ổn định như: Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần vả bệnh tật… Chia rẽ và xung đột, nội chiến đã và đang làm cho các nước châu Phi ngày càng khó khăn, lâm vào những thảm hoạ đau.

  – Mĩ Latinh:

  + Các nước Mĩ Latinh đều là thuộc địa kiểu mới hoặc phụ thuộc vào Mĩ.

  + Nhân dân các nước Mĩ La-tinh đã khởi nghĩa vũ trang lật đổ chính quyền độc tài phản động thân Mĩ, thành lập chính phủ dân tộc – dân chủ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )