So sánh sự khác nhau của đối tượng nghiên cứu giữa môn Triết học và các môn khác

Question

So sánh sự khác nhau của đối tượng nghiên cứu giữa môn Triết học và các môn khác

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-19T15:30:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T15:32:28+00:00

  Triết học là môn khoa học nghiên cứu tổng quát nhất về các hiện tượng trong đời sống cung cấp cho con người kiến thức khách quan nhất.

  Còn với các môn khoa học khác chỉ nghiên cứu về một lĩnh vực nhất định.

  0
  2021-09-19T15:32:30+00:00

  -) Môn triết học:: nghiên cứu những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của thế giới

  -) Các môn KH cụ thể chỉ đi sâu nghiên cứu về 1 lĩnh vực cụ thể, 1 lĩnh vực của thế giới

  Vd: Toán học nghiên cứu về số liệu, hình học…..

  Văn học nghiên cứu về ngôn từ, hình ảnh, nghệ thuật…..

  Triết học nghiên cứu sự vận động, phát triển của thế giới vật chất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )