So sánh sự khác nhau giữa khởi nghĩa hương khê 1885-1896 và khởi nghĩa Yên thế 1884-1913 về: mục tiêu Thành phần lãnh đạo

Question

So sánh sự khác nhau giữa khởi nghĩa hương khê 1885-1896 và khởi nghĩa Yên thế 1884-1913 về: mục tiêu
Thành phần lãnh đạo
Lực lượng tham gia
Kết quả

in progress 0
Eva 1 năm 2021-10-08T17:06:42+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:07:48+00:00

  – Khởi nghĩa Yên Thế: không nằm trong phong trào Cần Vương

    Khởi nghĩa Hương Khê: nằm trong phong trào Cần Vương

  – Thời gian hoạt động: 

    + K/n Yên Thế: 29 năm

    + K/n Hương Khế: 10 – 11 năm

  – Mục đích khởi nghĩa:

    + K/n Yên Thế: Là để bảo vệ mảnh đất quê hương,

    + K/n Hương Khê: Giúp vua cứu nước

  – Lực lượng lãnh đạo:

    + K/n Yên Thế: Nông dân

    + K/n Hương Khê: Văn thân, sĩ phu yêu nước

  – Lược lượng tham gia:

    + K/n Yên Thế: Chủ yếu ông dân

    + K/n Hương Khê: nông dân, sĩ phu yêu nước, dân tộc ít người

  – Kết quả: Đều thất bại

  0
  2021-10-08T17:08:12+00:00

  * Khác nhau :
  – Khởi nghĩa Hương Khê 1885-1896
  + Lãnh đạo. -Quan lại, sĩ phu yêu nước
  + Lực lượng tham gia -Chủ yếu là nông dân ở các địa phương , nơi diễn ra khởi nghĩa
  + Cuộc khởi nghĩa Hương Khê thất bại
  * Khởi nghĩa Yên thế 1884-1913

  + Lãnh đạo : Những người xuất thân từ nông dân

  + Nhân dân các địa phương, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp 

  + Khởi nghĩa Yên thế thất bại

  * Chúc cậu học tốt !!! Nhớ tick cho mik 5 sao , 1 cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )