so sánh sự khác nhau giữa trình tự đọc bản vẽ nhà với bản vẽ chi tiết

Question

so sánh sự khác nhau giữa trình tự đọc bản vẽ nhà với bản vẽ chi tiết

in progress 0
Clara 2 năm 2021-07-24T18:06:11+00:00 2 Answers 338 views 0

Answers ( )

  2
  2021-07-24T18:07:57+00:00

  @Shin

  Bản vẽ chi tiế đọc theo trình tự là

  Khung tên→hình biểu diễn→Kích thước→yêu cầu kĩ thuật→Tổng hợp

  Bãn vẽ nhà đọc the trình tự là

  Khung tên→Hình biểu diễn→Kích thước→Các bộ phận

  Giống nhau ở chỗ là

  +Bước 1, bươc 2, bước 3 đều giống nhau

  Khác nhau là

  +Bãn ve chi tiết có năm bước,bản vẽ nàh có 4 bước

  +Bước 4 của bãn vẽ chi tiết là yêu cầu kĩ thuật còn bản vẽ nhà là các bộ phận

  Hay nhất nha

  -1
  2021-07-24T18:08:06+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  `\text{Khác nhau:}`

  `\text{Trình tự dọc:}`

  `(*)\text{Bản vẽ nhà:}`

  `\text{Khung tên}->\text{Hình biểu diễn}->\text{Kích thước}->\text{Các bộ phận.}`

  `(*)\text{Bản vẽ chi tiết:}`

  `\text{Khung tên}->\text{Hình biểu diễn}->\text{Kích thước}->\text{Yêu cầu kĩ thuật}->\text{Tổng hợp}`

  `=>\text{Ở bản vẽ nhà có 4 bước đọc (như trên) còn bản vẽ chi tiết có 5 bước đọc(như trên).}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )