So sánh sự khác nhau về đặc điểm tự nhiên giữa môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa. Tại sao thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi

Question

So sánh sự khác nhau về đặc điểm tự nhiên giữa môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa. Tại sao thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi từ tây sang đông?
Mik cần gấp

in progress 0
Adalyn 5 tháng 2021-07-16T06:53:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:54:19+00:00

  Đáp án

  Trong xã hội, mỗi công dân đều phải có ý thức trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình và xã hội. Vì thế bản thân mỗi người cần phải suy nghĩ và hành động có trách nhiệm trong mọi tình huống đúng với các qui định của gia đình và xã hội đề ra.

  – Học sinh thấy được trách nhiệm của thanh niên học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước là tích cực học tập, rèn luyện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân. Các em phải thực hiện nghiêm túc các nội qui của trường, lớp và những chuẩn mực trong đời sống cộng đồng.

  – Học sinh xác định trách nhiệm của mình trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội, tích cực đấu tranh với các biểu hiện sai trái có thể dẫn đến tệ nạn xã hội trong học sinh.

  – Ý thức trách nhiệm là yếu tố không thể thiếu để xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, một xã hội dân chủ và văn minh, phát triển bền vững. Một xã hội muốn phát triển đi lên thì mỗi người phải có nghĩa vụ thực hiện và phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của bản thân.chúc bn học tốt

  0
  2021-07-16T06:54:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa:

  • Ôn đới hải dương: Mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. Nhiệt độ thường trên 0oC , mưa quanh năm ( Khoảng 800-1000 mm/năm) , nhìn chung là ẩm ướt.
  • Ôn đới lục địa : Mùa đông lạnh ,khô , mùa hè nóng, mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè . Càng vào sâu trong lục địa , tính chất lục địa càng tăng : Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, từ tháng 11 đến tháng 4 có tuyết rơi vì nhiệt độ thấp < 0oC

  – Ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải:

  • Ôn đới lục địa : Mùa đông lạnh,khô, mùa hè nóng, mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè. Nên mùa hè ẩm ướt.
  • Khí hậu địa trung hải : Mùa hè nóng,khô, mùa thu đông không lạnh và có mưa.
  • : Do sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa, nhiệt độ và lượng mưa thay đổi vì :
   + Phía Tây thuộc kiểu khí hậu ôn đới hải dương
   + Ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương .( Xem hình vẽ trang 155 hình 51.2) ( Bạn học lớp 7 phải không ?
   Nếu học thì lật sách Địa Lý lớp 7 như chỉ dẫn như trên
   + Khối khí hải dương mà hơi nước nóng ẩm từ biển vào nên mưa nhiều.
   + Càng vào sâu trong nội địa ảnh hưởng của biển và ảnh hưởng của khối khí hải dương yếu dần . Ảnh hưởng của khối khí lục địa mạnh cho nên lượng mưa và nhiệt độ thay đổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )