So sánh sự khác và giống nhau của vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động là gì ?

Question

So sánh sự khác và giống nhau của vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động là gì ?

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-11-24T23:51:35+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:52:44+00:00

  Bạn tham khảo nhé!

  so-sanh-su-khac-va-giong-nhau-cua-van-chuyen-thu-dong-va-van-chuyen-chu-dong-la-gi

  0
  2021-11-24T23:52:45+00:00

  * Giống nhau:

  – Đều tham gia kiểm soát sự vận chuyển các chất và trao đổi thông tin giữa tế bào và môi trường bên ngoài.

  – Đều có các kênh protein màng

  * Khác nhau:

  Vận chuyển thụ động:

  + Tế bào không chủ động vận chuyển các chất qua màng sinh chất

  + Vận chuyển chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

  + Có 2 con đường khuếch tán

  + Không cần năng lượng

  Vận chuyển chủ động:

  + Tế bào chủ động vận chuyểncác chất qua màng sinh chất

  + Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao

  + Chỉ có 1 con đường khuếch tán

  + Tiêu tốn năng lượng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )