so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn,lỏng,khí ∞ ∪ ∞

Question

so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn,lỏng,khí ∞ ∪ ∞

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-07-27T08:36:06+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:37:12+00:00

  Đáp án:

  So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng và khí:

  + Giống nhau: Theo sự nở vì nhiệt, các chất rắn, lỏng và khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

  + Khác nhau:

  – Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

  – Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  – Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  – Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn và chất lỏng

  – Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

  0
  2021-07-27T08:37:57+00:00

  Đáp án:

   Chúc bạn học tốt!

  Giải thích các bước giải:

  – Giống nhau: Các chất này nở ra khi nóng và khi lạnh thì co lại.
  – Khác nhau: 
      + Các chất rắn khác nhau nở ra vì nhiệt khác nhau.
      + Các chất lỏng khác nhau nở ra vì nhiệt khác nhau.
      + Các chất khí khác nhau nở ra vì nhiệt giống nhau 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )