so sánh sự phát tr kinh tế của mĩ và nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Question

so sánh sự phát tr kinh tế của mĩ và nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-11-21T07:25:37+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:26:50+00:00

  Sự phát triển kinh tế của nước Mĩ và nước Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

  *Nước Mĩ:

  – Biểu hiện về kinh tế:

  + Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế

  – Nguyên nhân:

  + Được lợi sau Chiến tranh Thế Giới Thứ nhất

  + Biết cải tiến kĩ thuật

  + Điều kiện tự nhiên thuận lợi

  *Nước Nhật Bản:

  – Do được lợi nhuận từ Chiến tranh Thế Giới Thứ nhất nên kinh tế phát triển mạnh mẽ trong một vài năm đầu sau chiến tranh

  – Tuy nhiên, kinh tế Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn như:

  + Công nghiệp thiếu nguyên liệu, thiếu thị trường

  + Nông nghiệp lạc hậu do vẫn còn tàn dư của chế độ phong kiến

  + Mất cân đối giữa Công nghiệp và Nông nghiệp

  ⇒ Kinh thế phát triển nhưng lại ngắn ngủi, không ổn định, gặp rất nhiều khó khăn

  0
  2021-11-21T07:27:33+00:00

  1. Mĩ

  a)Biểu hiện về kinh tế: Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.

  b)Nguyên nhân:

  – Được lợi sau Chiến tranh Thế Giới Thứ nhất.

  – Biết cải tiến kĩ thuật (sử dụng sản xuất dây chuyền, tăng cường bóc lột công nhân).

  – Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

  2.Nhật Bản

  – Do được lợi nhuận từ Chiến tranh Thế Giới Thứ nhất nên kinh tế phát triển mạnh mẽ trong  một vài năm đầu sau chiến tranh.

  – Tuy nhiên, kinh tế Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn:

  + Nông nghiệp lạc hậu do vẫn còn tàn dư của chế độ phong kiến.

  + Công nghiệp thiếu nguyên liệu, thiếu thị trường.

  + Mất cân đối giữa Công nghiệp và Nông nghiệp.

  + Tháng 9/1923, trận động đất đã phá hủy thủ đô Tô-ki-ô.

  –> Kinh thế phát truển nhưng ngắn ngủi, không ổn định, gặp rất nhiều khó khăn.

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )