So sánh tế bào người, động vật và thực vật

Question

So sánh tế bào người, động vật và thực vật

in progress 0
Reagan 28 phút 2021-09-12T16:11:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:13:03+00:00

  Đáp án:

  • Giống nhau:

  -Ðều là những tế bào nhân thực.

  -Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng.

  -Ðều cấu tạo từ các chất sống như: prôtêin, axit amin, axit nuclêic, có chất nhân, có ribôxôm,…

  • Khác nhau:

  Tế bào thực vật

  -Thành tế bào : -Có thành xenlulôzơ bao màng sinh chất.

     Chất dự trữ  :-Tinh bột.

    Trung thể :-Ko có trung thể

  Hình thức sinh sản:-Phân bào ko sao,phân chia tế bào chất bằng cách phát triển vách ngăn ngang ở trung tâm tế bào

  Không bào-Có ko bào phát triển mạnh.

  Tế bào Động vật:

  -Thành tế bào : Thường ko có thành tế bào nếu có thì là thành glycocalyx,ko có thành xenlulôzơ.Có các điểm nhận biết (glicôprôtêin) trên màng.

  Chất dự trữ : -Glicôgen.

  Trung thể : -Có trung thể.

  Hình thức sinh sản : Phân bào có sao,phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở trung tâm tế bào.

  Không bào : -Ít khi có ko bào.

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )