So sánh thái độ của triều đình và nhân dân ta trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873

Question

So sánh thái độ của triều đình và nhân dân ta trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873

in progress 0
Claire 1 năm 2021-10-26T18:58:19+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:59:26+00:00

  *Thái độ:

   – Nhân dân :sôi sục ý chí căm thù giặc

   – Triều đình Huế: không tỏ rỏ thái độ chống hay hoà

  * Hành động:

   –  Nhân dân: Tự trang bị vũ khí, tự động chống giặc

   – Triều đình Huế: Không tích cực, quyết tâm chống Pháp, chỉ bảo vệ quyền lợi cho dòng họ, giai cấp.

  0
  2021-10-26T18:59:41+00:00

  đáp án:

  thái độ của triều đình: nhu nhược và muốn giảng hoà với Pháp

  nhân dân ta: chủ trương chiến đấu chống pháp và giành độc lập cho dân tộc

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )