So sánh thường biến và đột biến về khái niệm, tính chất và vai trò?

Question

So sánh thường biến và đột biến về khái niệm, tính chất và vai trò?

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-28T21:17:13+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:18:19+00:00

  *giống nhau:

  -đều có sự thay đổi kiểu hình

  *khác nhau:

  -khái niệm: -thường biến: là sự biến đổi của kiểu hình của cùng 1 kiểu gen để thích nghỉ với môi trường sống 

                    -đột biến:là sự biến đổi ở kiểu gen dẫn đến thay đổi kiểu hình

  -tính chất: *thường biến: -thích nghi với môi trường

                                         -có lợi cho sinh vật

                                        – biến đổi đồng loạt

                                        – k di truyền được

                     *đột biến: -có hại với sinh vật

                                   – biến đổi theo cá thể

                                    -di truyền được

  *vai trò:

  -thường biến giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống

  -đột biến: vai trò là nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên

                                  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )