so sánh tính chất ảnh của vậ tạo bởi gương phẳng gương cầu lồi và gương cầu lõm đối với gương cầu lõm vật đặt sát gương

Question

so sánh tính chất ảnh của vậ tạo bởi gương phẳng gương cầu lồi và gương cầu lõm đối với gương cầu lõm vật đặt sát gương

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-10T07:57:27+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:59:03+00:00

  Đáp án:

   

  -Giống nhau: Đều là ảnh ảo

  -Khác nhau:

  +Gương phẳng: Ảnh tạo bởi gương phẳng có kích thước lớn bằng vật

  +Gương cầu lồi: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật

  +Gương cầu lõm: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm có kích thước lớn hơn vật

  Vùng nhìn thấy của gương cầu lõm lớn nhất

   

  0
  2021-10-10T07:59:19+00:00

  *giống:

  – đều là ảnh ảo

  *khác:

  – ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo và bằng vật

  – ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo và nhỏ hơn vật

  – ảnh của một vật tạo bởi gương cẩu lõm là ảnh ảo và lớn hơn vật

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )