So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Question

So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-07-15T09:37:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:39:16+00:00

  So sánh tính chất của phản xạ ko điều kiện vs phản xạ có điều kiện:

  – Giống: Đều là các phản ứng của cơ thể trả lời kích thích từ môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh.

  – Khác:

  + Phản xạ không điều kiện là bẩm sinh, phản xạ có điều kiện do học tập.

  + Phản xạ không điều kiện có số lượng hạn chế, phản xạ có điều kiện có số lượng không giới hạn.

  + Phản xạ không điều kiện bền vững, phản xạ có điều kiện dễ bị mất đi nếu không được củng cố.

  + Phản xạ không điều kiện có tính chất di truyền, phản xạ có điều kiện mang tính chất cá thể.

  + Phản xạ không điều kiện có cung phản xạ đơn giản, phản xạ có điều kiện có cung phản xạ phức tạp.

  + Phản xạ không điều kiện có trung khu thần kinh nằm ở trụ não, tủy sống, phản xạ có điều kiện có trung khu thần kinh ở vỏ não.

  0
  2021-07-15T09:39:46+00:00

  So sánh tích chất của:

  – Phản xạ không điều kiện:

  + Sinh ra đã có, không cần học tập.

  + Bền vững.

  + Số lượng hạn chế.

  + Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống.

  + Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại.

  + Cung phản xạ đơn giản.

  + Trả lời các kích thích tương ứng.

  – Phản xạ có điều kiện:

  + Được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện.

  + Dễ mất khi không được củng cố.

  + Số lượng không hạn định.

  + Trung ương thần kinh, chủ yếu có sự tham gia của vỏ não.

  + Không di truyền, có tính chất cá thể.

  + Hình thành đường liên hệ tạm thời.

  + Trả lời các kích thích bất kì.

  Bạn tham khảo^^

   

  so-sanh-tinh-chat-cua-phan-a-khong-dieu-kien-va-phan-a-co-dieu-kien

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )