So sánh tính chất hóa học Ankan và Anken. Viết Pt hó học

Question

So sánh tính chất hóa học Ankan và Anken. Viết Pt hó học

in progress 0
Adalynn 22 giờ 2021-10-06T02:18:41+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T02:19:52+00:00

  Đáp án:

  So sánh tính chất hóa học Ankan và Anken:

  – Về đặc điểm cấu tạo: Khác với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết σ, phân tử anken còn có chứa 1 liên kết π kém bền, dễ gẫy.

  – Do đó về tính chất hóa học cũng không giống với ankan là cho phản ứng thế là phản ứng đặc trưng, anken cho phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng

  Viết Pt hóa học:

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  C2H4 + HBr → C2H5Br

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )