So sánh tình hình nước ta giai đoạn thế kỉ X đến XV với tk XVI đến XVIII ?

Question

So sánh tình hình nước ta giai đoạn thế kỉ X đến XV với tk XVI đến XVIII ?

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-11-07T17:03:34+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:05:29+00:00

  – Trong xã hội có sự phân chia giai cấp ngày càng cách biệt hơn so với các triều đại trước:

  + Giai cấp thống trị bao gồm: vua, quan, địa chủ cường hào

  + Giai cấp bị trị: các tầng lớp nhân dân lao động, đa số là nông dân.

  – Đời sống nhân dân cực khổ hơn so với các thế kỉ trước:

  + Phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng.

  + Chế độ lao dịch nặng nề.

  + Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.

  – Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra liên tục, rộng khắp, ngay từ đầu triều đại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )