so sánh tục ngữ với thành ngữ ?cho ví dụ

Question

so sánh tục ngữ với thành ngữ ?cho ví dụ

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-10-28T13:50:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:51:16+00:00

  Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền đạt, thường gieo vần lưng.Nội dung tục ngữ thường phản ánh những kinh nghiệm về lao động sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian của dân tộc.

  VD : Uống nước nhớ nguồn, Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

  Thành ngữ là một cụm từ cố định đã quen dùng. Xét về mặt ngữ pháp thì nó chưa thể là một câu hoàn chỉnh, vì thế nó chỉ tương đương với một từ. Thành ngữ không nêu lên một nhận xét, một kinh nghiệm sống, một bài học luân lý hay một sự phê phán nào cả nên nó thường mang chức năng thẩm mỹ chứ không có chức năng nhận thức và chức năng giáo dục, mà thiếu hai chức năng này thì nó không thể trở thành một tác phẩm văn học trọn vẹn được. Cho nên, thành ngữ thuộc về ngôn ngữ.

  VD : Chân cứng đá mềm, Mẹ tròn con vuông.

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-10-28T13:51:41+00:00

  Tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý (ví dụ: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng); còn thành ngữ chỉ là một cụm từ, một thành phần câu, diễn đạt một khái niệm có hình ảnh (ví dụ: Mẹ tròn con vuông).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )