So sánh và giải thích hiện tượng khi đốt 1 chất trong oxi nguyên chất và đốt 1 chất trong không khí?

Question

So sánh và giải thích hiện tượng khi đốt 1 chất trong oxi nguyên chất và đốt 1 chất trong không khí?

in progress 0
Jade 3 ngày 2021-12-06T18:05:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:06:59+00:00

   Khi đốt 1 chất trong oxi nguyên chất thì lửa sẽ cháy mạnh và mãnh liệt hơn vì oxi là chất cần thiết cho sự cháy

  Khi đốt 1 chất trong không khí thì lửa cũng sẽ cháy nhưng cháy không mạnh bằng trong oxi nguyên chất. Nguyên nhân là vì trong không khí có chứa oxi và các chất khác như CO2 , H2, N2 ,…

  0
  2021-12-06T18:07:16+00:00

  Đáp án:nếu đốt trong oxi nguyên chất thì phản ứng sẽ mảnh liệt hơn khi đốt trong kk

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )