So sánh vị trí, vai trò của vương triều hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn

Question

So sánh vị trí, vai trò của vương triều hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn

in progress 0
Alaia 3 tuần 2021-11-24T17:27:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:28:46+00:00

  * Vị trí của Vương triêu Hồi giáo Đê- li:

  – Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển hơn 300 năm (1206 – 1526).

  – Vương triều này có vai trò to lớn trong việc truyền bá và áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo Hinđu giáo. Mở ra sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa phương Tây mà người A-rap mang đến. Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.

  – Đây cũng là thời kì mà các thương nhân Ấn Độ du nhập Hồi giáo đến một số nơi, một số nước ở Đông Nam Á.

  * Vị trí của Vương triều Mô-gôn:

  – Vương triều Mô-gôn (1526 – 1707) là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ.

  – Vương triều Mô-gôn cũng có vị trí nhất định trong lịch sử Ấn Độ, nhất là giai đoạn của vua A-cơ-ba trị vì. Ông đã thi hành một số chính sách tích cực làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu mới.

  – Nhiều công trình kiến trúc đã trở thành di sản văn hoá của nhân loại như lăng Ta-giơ Ma-han, lâu đài Thành đỏ.

  0
  2021-11-24T17:29:24+00:00

  – Vị trí của Vương triêu Hồi giáo Đê- li:

  + Mở ra sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa phương Tây mà người A-rap mang đến. Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.

  + Đạo Hồi được truyền bá vào Ấn Độ, từ đó có ảnh hưởng đến nhiều nơi khác, nhất là khu vực Đông Nam Á.

  – Vị trí của Vương triều Mô-gôn:

  + Những chính sách dưới thời vua A-cơ-ba giúp cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu, đất nước thình vượng.

  + Ghi dấu với hai công trình kiến trúc lớn và tuyệt đẹp: Thành Đỏ và lăng Ta-giơ-Ma-han

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )