So sánh (viết ra cách tính) A=8^5 và B=3×4^7

Question

So sánh (viết ra cách tính)
A=8^5 và B=3×4^7

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-05T01:43:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T01:44:45+00:00

  Đáp án: A

  Giải thích các bước giải:

  A=8^5= 32768

  B=3×4^7= 49152

  0
  2021-10-05T01:45:24+00:00

  Giải thích các bước giải: 8^5=(2*4)^5=2*4^5

  xét 2 vế ta có 3>2; 4^5<4^7

  Vậy A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )