số thứ nhất cộng số thứ hai bằng 20 , số thứ hai cộng số thứ ba bằng 25 ,số thứ nhất cộng số thứ ba bằng 31 , tổng ba số là 35 .tìm ba số ?

Question

số thứ nhất cộng số thứ hai bằng 20 , số thứ hai cộng số thứ ba bằng 25 ,số thứ nhất cộng số thứ ba bằng 31 , tổng ba số là 35 .tìm ba số ?

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-08-18T16:25:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:27:08+00:00

  Số thứ nhất là : 

  35 – 25 = 10

  Số thứ hai là :

  20 – 10= 10 

  Số thứ ba là :

  31 – 10 = 21

  Vậy ba số cần tìm là 10

                                   10

                                   21

  0
  2021-08-18T16:27:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    số thứ nhất là : 

               35 – 25 = 10

         số thứ hai là :

               20 – 10= 10 

          số thứ ba là :

                31 – 10 = 21

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )