Số thứ nhất hơn số thứ 2 là 96,nếu giảm số thưnhất đi 5 lần thì đc số thứ 2 . Tìm 2 số đó

Question

Số thứ nhất hơn số thứ 2 là 96,nếu giảm số thưnhất đi 5 lần thì đc số thứ 2 . Tìm 2 số đó

in progress 0
Nevaeh 1 giờ 2021-10-12T02:19:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:21:02+00:00

  Học tốt

   

  0
  2021-10-12T02:21:04+00:00

  Đáp án: số lớn là 120 số bé là 24

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi 2 số cần tìm là a, b (a là số lớn, b là số bé )

  theo bài ra ta có:  a-b=96  (1)

  Nếu giảm số thứ nhất đi 5 lần thì được số thứ 2 ⇒ a=5b   (2)

  Từ (1)(2) ⇒ 5b-b=96 (thay a=5b vào (1))

  ⇒ 4b=96

  ⇒ b= 24

  ⇒ a=5×24 = 120

  Vậy 2 số cần tìm là 120 và 24

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )