Số tròn chục có hai chữ số lớn nhất trừ đi số đó sẽ được kết quả là tích của 4va3

Question

Số tròn chục có hai chữ số lớn nhất trừ đi số đó sẽ được kết quả là tích của 4va3

in progress 0
Gianna 4 tháng 2021-08-23T03:43:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:44:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi số đó là m.

  số tròn chục của hai số 3 và 4 lớn nhất là 90

  tích của hai số 3 và 4 là 12

  m= 90-12

  m= 78

  số cần tìm của 3 và 4 là 78

  gọi số đó là: a,b,c,d,e,… 

  0
  2021-08-23T03:44:26+00:00

  Đáp án:

  vậy số cần tìm là 78

  Giải thích các bước giải:

  gọi số đó là x

  Số tròn chục có hai chữ số lớn nhất là 90

  tích của 4 và 3 là 12

  ⇒90-x=12

           x=90-12

           x=78

  vậy số cần tìm là 78

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )