số tự nhiên có 2 chữ số bé hơn 20 chia hết cho 5

Question

số tự nhiên có 2 chữ số bé hơn 20 chia hết cho 5

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-05T03:03:07+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:04:24+00:00

  15, 10

  0
  2021-10-05T03:04:53+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Số tự nhiên có 2 chữ số bé hơn 20 chia hết cho 5 là 10 và 15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )