so với thằn lằn bóng đuôi dài, sinh sản chim bồ câu có ưu điểm gì a. đẻ trứng nhiều b. nuôi con bằng sữa mẹ c. ấp trứng , nuôi con d. thụ tinh trong

Question

so với thằn lằn bóng đuôi dài, sinh sản chim bồ câu có ưu điểm gì
a. đẻ trứng nhiều
b. nuôi con bằng sữa mẹ
c. ấp trứng , nuôi con
d. thụ tinh trong

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-10T07:46:48+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:48:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đáp án C : Ấp trứng, nuôi con 

   Bn cho mình 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé

  0
  2021-10-10T07:48:25+00:00

  Đáp án:có đặc điểm ấp trứng , nuôi con tiến hóa hơn

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )