Soạn bài Bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Question

Soạn bài Bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

in progress 0
Alice 1 năm 2021-11-30T12:57:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T12:59:00+00:00

  Câu 1:

  – Đề (1) yêu cầu ”kể chuyện bằng lời văn của em”

  – Các đề còn lại trừ đề 2 ra cũng là đề văn tự sự

  Câu 2:

  – Cách làm bài văn tự sự:

  a, Tìm hiểu đề: Xác định xem đề yêu cầu làm gì

  b, Lậy ý: Bài viết cần có những ý nào

  c, Lập dàn ý: trình bày theo trình tự thích hợp

  d, Viết lại bằng lời văn của em

  e, Cách làm bài văn tự sự cụ thể: Ghi nhớ trong SGK

  0
  2021-11-30T12:59:05+00:00

  Bạn xem hình ????????????????

  #Timhieudevacachlambaivantusu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )