Some people are very nice . They live next door to us

Question

Some people are very nice . They live next door to us

in progress 0
Sadie 32 phút 2021-09-13T04:01:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T04:02:36+00:00

  @ Sả ngáo ‘s ngơ ‘s :>3 I’m Blink:33

  Moing hữu ích cho pạn :>

  Some people are very nice . They live next door to us

  ⇒ The people who live next door to us are very friendly.

  Cấu trúc : Câu  đại từ quan hệ chỉ người giữ chắc năng làm chủ ngữ, vì thay thế cho từ “people” đứng ngay trước nó.

  Dịch :  Những người sống cạnh chúng tôi rất thân thiện.

  # Chúc bạn hok tốt!!~

  0
  2021-09-13T04:03:02+00:00

  ⇒ Some people who live next door to us are very nice.

  Giải thích: Mệnh đề quan hệ xác định: N (person) + WHO + V + O, dùng đại từ “who” thay thế cho người (“they”)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )