Sơn đi học bán trú ở truong từ 7gio sáng đến 4gio chieu.hỏi mỗi ngày sơn học ở trường mấy giờ?

Question

Sơn đi học bán trú ở truong từ 7gio sáng đến 4gio chieu.hỏi mỗi ngày sơn học ở trường mấy giờ?

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-08-06T21:22:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:23:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi `4` giờ chiều cũng tức là `16` giờ

  Thời gian Sơn học ở trường là:

  `16-7` `=` `9` giờ

  `Đáp` `số:` `9` giờ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-08-06T21:23:52+00:00

  Đáp án: 9 giờ

   

  Giải thích các bước giải:

  Buổi sáng Sơn đi học từ 7 giờ đến 12 giờ là : 5 giờ đồng hồ

  Buổi chiều Sơn đi học từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều là :4 giờ đồng hồ

  =>5+4=9 giờ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )