Sống liem khiết sẽ mang lại lợi ích gì cho cá nhân xã hội

Question

Sống liem khiết sẽ mang lại lợi ích gì cho cá nhân xã hội

in progress 0
Lyla 8 phút 2021-09-12T22:50:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:52:02+00:00

   Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.

  0
  2021-09-12T22:52:15+00:00

  – Người sống liêm khiết sẽ làm cho chính tâm hồn thanh thản, nhận được sự quý trọng tin cậy của mọi người, làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )