Sống liem khiết sẽ mang lại lợi ích gì cho cá nhân, xã hội

Question

Sống liem khiết sẽ mang lại lợi ích gì cho cá nhân, xã hội

in progress 0
Elliana 35 phút 2021-09-12T22:54:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:56:14+00:00

  Sống liêm khiết giúp cho con người cảm thấy thanh thản , làm cho xã hội trong sạch ,tốt đẹp hơn và mình sẽ nhận được sự quý trọng , tin cậy của mng.

  0
  2021-09-12T22:56:14+00:00

  Sống liêm khiết sẽ mang lại cho con người được thanh thản nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người ( đây là cá nhân), góp phần làm cho xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn ( đây là xã hội)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )