Sông ngòi đã mang lại những thuận lợi và khó khăn gì trong đời sống và sản xuất ? Nêu một số biện pháp khắc phục

Question

Sông ngòi đã mang lại những thuận lợi và khó khăn gì trong đời sống và sản xuất ? Nêu một số biện pháp khắc phục

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-07-21T01:05:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:07:02+00:00

  * Thuận lợi :

  – Cung cấp nước

  – Thủy điện

  – Đánh bắt cá

  ….

  * Khó khăn :

  – Lũ lụt

  – Gây thiệt hại cho nhà cửa , tài sản

  …..

  * Biện pháp khắc phục :

  – Đắp đê ngăn lũ

  – Trồng nhiều cây xanh …

  0
  2021-07-21T01:07:36+00:00

  – Khó khăn:

   + Gây ra ngập lụt

  + Ngập úp ở một số khu vực trũng

  + Lũ

  – Thuận lợi

  + Cung cấp nước trong sản xuất, phục vụ đời sống của nhân dân ta

  + Khai thác thủy, hải sản

  + Phát triển du lịch

  + Làm đường tàu thủy

  + Làm cái bồi đắp thêm cho đồng bằng thêm màu mỡ

  + Hoạt động văn hóa- xã hội

  + Có điện ( thủy điện)
  ⇒ Cách khắc phục: Mình nên trồng nhiều cây xanh để trống lũ quét xảy ra

  – Bảo vệ cây xanh để cây dữ đất

  – Làm một số kênh rạch chảy ra sông để thoát nước

  – Xây dựng đê điều

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )