” Sông ngòi là sản phẩm của địa hình và khí hậu.” Qua các đặc điểm sông ngòi của Việt Nam hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

Question

” Sông ngòi là sản phẩm của địa hình và khí hậu.” Qua các đặc điểm sông ngòi của Việt Nam hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-10-06T14:50:45+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:52:01+00:00

  Địa hình và khí hậu là các nhân tố tự nhiên cơ bản tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành đặc điểm sông ngòi.

  Đặc điểm sông ngòi Việt Nam đã phản ánh rõ nét tác động của địa hình và khí hậu:

  * Tác động của địa hình:

  Địa hình hẹp ngang nên Việt Nam có nhiều sông nhỏ, ngắn (điển hình là hệ thống sông ngòi miền Trung)

  Địa hình Việt Nam ¾ diện tích lãnh thổ là đồi núi nên sông dốc nhiều thác ghềnh.

  Địa hình Việt Nam chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung nên sông ngòi Việt Nam có hướng chảy chủ yếu là hai hướng trên.

  #Học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )