Sống trong lao động chết trong đấu tranh là câu nói của nước nào

Question

Sống trong lao động chết trong đấu tranh là câu nói của nước nào

in progress 0
aihong 16 phút 2021-09-09T15:46:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T15:47:54+00:00

  Sống trong lao động chết trong đấu tranh là câu nói của nước nào ?

  Nước Pháp

  Giải thích : Vào năm 1831, công dân dệt Li – ông đứng dậy khởi nghĩa đòi phải tăng lương, đòi phải giảm giờ làm việc. Họ khỏi nghĩa trong vòng 10 ngày với khẩu hiệu :” Sống trong lao động chết trong đấu tranh”

  0
  2021-09-09T15:48:20+00:00

  Câu nói là của phong trào khởi nghĩa Li-ông Pháp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )