`sprt{5x^2+27x+27}-5sqrt{x-1}=sqrt{x^2-4}` Giải phương trình hôk

Question

`sprt{5x^2+27x+27}-5sqrt{x-1}=sqrt{x^2-4}`
Giải phương trình hôk

in progress 0
Faith 5 tháng 2021-07-18T14:20:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:22:14+00:00

  Đk: `x⩾2`

  Chuyển vế bình phương ta được:

  `2x^2-5x+2=5√(x^2−x−20)(x+1)(x^2−x−20)(x+1)`

  `<=>2x^2-5x+2=5 √(x+4)(x−5)(x+1)(x+4)(x−5)(x+1)`

  `⇔ 2(x^2-4x-5)+3(x+4)=5√(x+4)(x^2−4x−5)(x+4)(x^2−4x−5)`

  Đặt:` a=√x^2−4x−5x^2−4x−5 và b=√x+4x+4` thì phương trình trở thành:

  `2a^2 + 3b^2=5ab`

  Bạn chuyển vế r lm nhé

   

  0
  2021-07-18T14:22:42+00:00

  Đáp án:

   Mik lm hơi tắt nhưng đúng á

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )